overview
Ažuriran 8/02/2024

Pregled države

  • Ne postoje ograničenja da osobe koje žive sa HIV-om, uđu, posećuju i žive u zemlji.
  • Građani Srbije primaju ART o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja.
labor

Radnici migranti

Radnici migranti sa potvrđenim ugovorom o radu na određeno i neodređeno imaju isti pristup medicinskim uslugama kao i drugi zaposleni građani. Sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja važi za sve bez izuzetka, ali se može koristiti pod sledećim uslovima:
  • Zdravstvene usluge su Vam dostupne ako ste osigurani u neprekidnom trajanju od tri meseca ili više.
  • Neprekidni period osiguranja se računa kada se doprinosi za zdravstvo redovno uplaćaju.
Ukoliko nije moguće proveriti postojanje osiguranja i njegovo redovno plaćanje – pristup medicinskim uslugama je ograničen na pomoć u slučaju povrede na radu ili bolesti uzrokovane radom. U svim ostalim slučajevima dostupna je samo hitna pomoć.
refugee

Izbeglice

Sve izbeglice mogu besplatno da urade osnovne analize u infektivnim klinikama. Izbeglice iz Ukrajine dodatno imaju pravo na hitnu medicinsku pomoć. Međutim, u slučaju nepostojanja dokumenata koji potvrđuju status izbeglice, druge medicinske usluge se pružaju samo uz naknadu.
Posle dobijanja srpske lične karte i uverenja o privremenoj zaštiti, izbeglice imaju jednak pristup medicinskim uslugama kao i državljani Srbije. Ali da biste dobili ART besplatno, potrebno je obavezno zdravstveno osiguranje.
Da biste dobili zdravstveno osiguranje morate:
  1. Registrujte mesto svog prebivališta u lokalnoj policijskoj stanici.
  2. Dostavite dokumente vašoj lokalnoj kancelariji Fonda zdravstvenog osiguranja. Ukoliko lice nema posao ili člana porodice sa osiguranjem u Republici Srbiji, osiguranje se može ostvariti na osnovu „Odluke o privremenoj zaštiti u Republici Srbiji za raseljena lica koja dolaze iz Ukrajine“.
Ukoliko nijedna opcija nije dostupna, karticu "obaveznog zdravstvenog osiguranja" možete dobiti uz doplatu. Mesečni trošak je manji od 30 evra (podaci iz 2022. godine).

Dostupnost lečenja

Za migrante i izbeglice koraci za dobijanje ART-a su isti.
U bilo koji od četiri klinička centra u Srbiji možete otići sa ličnim dokumentima i zdravstvenim osiguranjem. Terapija se propisuje za period ne duži od 6 meseci.
ART se izdaje mesečno u lokalnim apotekama. Prvi recept se može realizovati u roku od 14 dana od datuma izdavanja. Svaki naredni mesec se recepti realizuju u periodu od 7 dana pre do 7 dana nakon datuma propisivanja.
Negu i lečenje HIV-a u Srbiji pružaju četiri klinička centra u gradovima Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Clinic for Infectious and Tropical Diseases UKCS (HIV/AIDS Department)
Adresa: Beograd, Bulevar Oslovođenja 16
Telefon: +381 11 2683366
Clinic for Infectious Diseases UKCV - (Center for HIV and AIDS)
Adresa: Novi Sad, Hajduk Veljkova 1
Telefon: +381 21 4843661
Clinic for Infectious Diseases, UKC (HIV/AIDS Department)
Adresa: Niš, Bulevar Zorana Đinđić 40
Telefon: +381 66 8051499
Clinic for Infectious Diseases, UKC (Department of Febrile Conditions and HIV)
Adresa: Kragujevac, Dragon Jovina 30
Telefon: +381 34 505229

Ovo su neke od apoteka koje uvek imaju ART na zalihama. Takođe u svakoj apoteci postoji info linija za osobe koje žive sa HIV-om, gde možete dobiti informacije koje su vam potrebne.
Apoteka Galena park
Telefon: +381 62 329914
Apoteka Dr Maks
Telefon: +381 65 8692701
Apoteka "Oaza zdravlja"
Telefon: +381 63 8601412

Nacionalni centar za seksualno i reproduktivno zdravlje "Potent" - (Potent Centri za testiranje i podršku se nalaze u Beogradu, Nišu i Kragujevcu)
Usluge: ART u hitnim slučajevima, podrška osobama koje žive sa HIV-om, testiranje na STI, PrEP, PEP
Adresa: Miloša Pocerca 30 - Belgrade
Telefon: +381 64 1565291

NVO

Usluge: podrška osobama koje žive sa HIV-om, testiranje, PrEP, PEP
Adresa: Miloša Pocerca 30 - Beograd
Telefon: +381 64 1565291

Usluge: vršnjačko savetovanje, testiranje na HIV, socijalna podrška, dežurni telefon.
Adresa: 7 Oktobra br.1, Jevremovac - Šabac