overview
Ažuriran 8/02/2024

Pregled države

  • Za osobe koje žive sa HIV-om ne postoje ograničenja za ulazak i boravak u Jermeniji.
  • Testiranje, medicinska nega i ART su besplatni kako za državljane, tako i za strance.
labor

Radnici migranti

Radnicima migrantima je obezbeđeno besplatno lečenje na osnovu pasoša zemlje porekla i potvrđenih testova na HIV, virusno opterećenje i CD4.
refugee

Izbeglice

Izbeglice se leče besplatno na osnovu pasoša zemlje porekla i potvrđenih testova na HIV, virusno opterećenje i CD4.

Dostupnost lečenja

Morate da prođete kroz sledeće korake, čak i ako ste ranije primali ART: idite kod epidemiologa u centru za AIDS u vašem regionu da biste dobili uput za analizu.
Nakon uzimanja analize i dobijanja rezultata, dobićete ART. Morate imati pasoš zemlje porekla da biste se lečili. Takođe je preporučljivo da sa sobom imate svoju medicinsku dokumentaciju i lekarske recepte. Na pregled kod lekara možete poneti prazna pakovanja vašeg lečenja ako nemate recept.
Sve usluge u vezi sa lečenjem HIV-a pružaju se u specijalizovanim infektivnim klinikama.

Nacionalni centar za prevenciju side
Sajt: www.ncid.am
Adresa: Achariana 2, Erevan
Telefon: +374 10 61 08 20

Nema potrebe da kupujete ART u Jermeniji.

Ako nemate dokumenta, potražite pomoć od nevladinih organizacija navedenih u odgovarajućem odeljku

NVO

Usluge: psihološka podrška osobama koje žive sa HIV-om, grupa za samopomoć
Sajt: www.ppan.am
Adresa: 0033, Bashinjaghian str. 133, Jerevan
Telefon: +374 95 00 05 60

Usluge: vršnjačko savetovanje, socijalna, psihološka podrška, smanjenje štete za OSI
Adresa: 4, ulica Minas Avetisjan 33, Jerevan
Telefon: +374 98 663 383