overview
Ažuriran 29/06/2023

Pregled države

  • Za osobe koje žive sa HIV-om ne postoje ograničenja za ulazak i boravak u Poljskoj. Antiretrovirusni lekovi se mogu doneti za ličnu upotrebu u količini koja odgovara trajanju boravka. Preporučljivo je uzeti pismo od svog lekara, ako imate zalihe lečenja duže od 6 meseci.
  • Za izbeglice postoje posebna pravila, odnosno da se od njih mogu tražiti informacije o zdravlju i hroničnim bolestima. Ali HIV nije razlog za odbijanje boravka i podnošenja dokumenata.
labor

Radnici migranti

Dokumenti potrebni za registraciju i besplatnu ART:
  1. Karta Pobitu ili Pesel
  2. RMUA - zdravstveno osiguranje, koje se može ostvariti kod poslodavca već mesec dana od stupanja na posao, ili ZUS - dobrovoljno osiguranje. Za više informacija pogledajte veb stranicu
  3. Medicinska dokumentacija i lekarski recepti. Na pregled kod lekara možete poneti prazna pakovanja vašeg lečenja ako nemate recept.
refugee

Izbeglice

U Poljskoj postoji mehanizam da izbeglice dobiju ART. Neophodno je obezbediti pasoš i dokument koji potvrđuje status izbeglice, koji izdaje poljska granična straža. Takođe je preporučljivo poneti medicinsku dokumentaciju i recepte od lekara. Na pregled kod lekara možete poneti prazna pakovanja vašeg lečenja ako nemate recept.

Dostupnost lečenja

Medicinske službe za HIV su integrisane u redovne klinike. Da biste se registrovali i dobili ART besplatno, morate zakazati pregled u najbližoj klinici za HIV. Tamo se obezbeđuju i lekovi. Za listu sa adresama i kontaktima pogledajte "Kako doći do HIV klinike"

Lečenje osoba koje žive sa HIV-om je u nadležnosti Ministarstva zdravlja, tako da nije moguće samostalno kupiti ART tretman bez recepta. Međutim, kontaktiranjem lekara možete dobiti recepte za profilaksu pre izlaganja (PrEP) i profilaksu nakon izlaganja (PEP) HIV-a i kupiti propisane lekove.
Moguće je kupiti ART online, van zemlje ako postoji hitna potreba, ali ćete moći da naručite samo originalne lekove, koji su skupi. U ovom slučaju, preporučujemo korišćenje pouzdanog izvora kako biste bili sigurni da su lekovi isporučeni.

Trebalo bi da potražite savet i pomoć od lokalnih nevladinih organizacija ako ste ostali bez ART-a, imate poteškoća sa osiguranjem ili nemate odgovarajuća dokumenta. Kontakte i adrese možete pronaći u odeljku "NVO".

NVO

Usluge: socijalna podrška, stanovanje i nega u vezi sa HIV-om.
Adresa: Severinov 4/100, 00-331 Varšava, Poljska
Telefon: +48 692 478 229