overview
Ažuriran 8/02/2024

Pregled države

  • Ne postoje ograničenja za ulazak i boravak za osobe koje žive sa HIV-om u Velikoj Britaniji.
  • Antiretrovirusni tretmani se mogu doneti za ličnu upotrebu.
  • Testiranje, medicinska nega i ART su besplatni i za državljane i za strance.
labor

Radnici migranti

Za negu i lečenje HIV-a nisu potrebni nikakvi dokumenti, uključujući besplatnu ART.
refugee

Izbeglice

Za negu i lečenje HIV-a nisu potrebni nikakvi dokumenti, uključujući besplatnu ART.

Dostupnost lečenja

Ne trebaju vam nikakvi dokumenti da biste dobili ART i druge medicinske usluge vezane za HIV. Samo idite u najbližu britansku asocijaciju za seksualno zdravlje i specijalističku kliniku za HIV

Pronađite kliniku u vašoj blizini: www.bashh.org/clinics

Nema potrebe da kupujete ART u UK.

U hitnim slučajevima nećete ostati bez lečenja. Posetite jednu od klinika na sledećoj listi i dobićete ART u roku od jednog dana.

NVO

Usluge: savetovanje, grupe za podršku, testiranje na HIV, distribucija kondoma, dežurna linija
Adresa: 439 Caledonian Road, London N7 9BG Ujedinjeno Kraljevstvo